Han har frem til nylig vært styrer Eid barnehage i Melhus i Trøndelag. Forr forteller at det tette samarbeidet har ført til at folk trives mye bedre på arbeidsplassen.

– Det viktigste tror jeg er at vi har styrka følelsen til folk om hvor viktige de er for jobben sin. Det handler ikke bare om antall voksne i barnehagen – det handler om hvem som er der også, sier Forr.

Les mer.

Kilde: nrk.no