Av Lars Klingenberg, Programvareutvikler i Sopra Steria, og seniorrådgiver for informasjonssikkerhet og personvern, Cathrine Singstad

For generasjonen av barn og unge som vokser opp nå, vil internett være en viktig arena både for underholdning og læring. Barn- og medierundersøkelsen til Medietilsynet viser at de aller fleste 9- og 10-åringer har smarttelefoner, og at svært mange er på sosiale medier når de er 10 år. Dette er positivt, ettersom denne generasjonen utvikler digital kompetanse, som de vil ha behov for når de møter et økt krav til digital kompetanse i arbeidslivet. Men internett kan også være en arena for kriminelle, mobbing – og med tilgjengelig innhold som kan være upassende for barn og unge. Vi må derfor lære dem opp i sikkerhet på nett.

Les mer.

Kilde: digi.no