Det er Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med NORCE Norwegian Research Centre som står bak rapporten. Dei har undersøkt utviklinga av politisk tillit over tid fram til 2019, med særlig blikk på lokaldemokratiet. Forskarane har mellom anna målt korleis tilliten varierer i ulike grupper innbyggjarar, over tid, etter kor stor kommune ein bur i, og om det er forskjell på tillit til politiske institusjonar og politikarar lokalt og nasjonalt. Sentrale tema er politisk tillit og val og medverknadsordningar – og kva som skjer med politisk tillit i krisetider.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no