Arbeidslinja er en bærebjelke i norsk økonomisk politikk. Det er folks hoder og hender vi skal leve av i framtida. Den aller største inntekten på statsbudsjettet er ikke olje, det er skatt fra folk som jobber. Når noen ikke jobber, har det en dobbel slagside i form av høyere trygdekostnader og lavere skatteinntekter. Tankesmien Agenda har beregnet at får vi 10 prosent av dem som i dag står utenfor, inn i arbeidslivet, får vi også 16 milliarder mer å rutte med på statsbudsjettet. Hvert år.

Les mer.

Kilde: agendamagasin.no