Tekst: Maria Rosenberg, fagdirektør, Sekretariatet for Regelrådet (blogginnlegg på digdir.no)

OECDs komité for reguleringspolitikk har laget rapporten Best Practice Principles for Regulatory Policy. One-Stop Shops for Citizens and Business. Canada og Norge har bidratt til å finansiere arbeidet. Som medlem av den norske delegasjonen til OECDs komite for reguleringspolitikk, hadde jeg gleden av å presentere Altinn-løsningen for komiteen i november 2019.

OECD: One-stop shops kan være vinn-vinn for både næringsliv og myndigheter

Rapporten fra OECD handler om one-stop shop løsninger som gjør at næringsliv og innbyggere enkelt kan finne informasjon og ha dialog med myndighetene ett sted. På den måten kan de innfri krav som følger av lover og regler på en ressurseffektiv måte.

Les mer.

Kilde: digdir.no