Ifølge Store Norske Leksikon er begrepet ættestup forklart som «et fenomen hvor eldre og arbeidsuføre kastet seg eller ble kastet utfor en bratt bergvegg for at de skulle omkomme». Alderisme forklares samme sted som «fordommer fra en aldersgruppe mot en annen. Det er et videre begrep enn aldersdiskriminering».

I vår tids teknologisk orienterte arbeidsliv er utbredt aldersdiskriminering og åpenbare fordommer overfor arbeidstakere i kategorien 50+, godt dokumentert. Det innebærer i praksis at du som har studert i årevis for å kvalifisere deg til drømmejobben, som til og med kan vise til både én og to mastergrader, ja du har trolig bare 20-25 år på deg til å fullføre ditt karriereløp.

Les mer.

Kilde: velferd.no