Det er ikke flertall for forslaget til ny e-helselov på Stortinget. Regjeringen krever nå ny kvalitetssikring av Akson-prosjektet, oppdatering av styringsdokumentet, og forpliktende avtale med kommunene før de tar stilling til finansieringen. Regjeringen bevilger 280 millioner til videre «konkretisering» av det foreslåtte konsept. Pengene bør brukes til å endre innretningen på Akson-prosjektet.

Les mer.

Kilde: digi.no