Av Arild Haraldsen, bidragsyter, digi.no

Pasientjournalsystemet Akson kan ikke sees uavhengig av forslaget til ny e-helselov . Begge deler vil bli behandlet av Stortinget i høst.

Helsedepartementet sier at formålet med den nye loven, er å sette fart på digitaliseringen i helsesektoren ved «bedre nasjonal samhandling og samordning mellom forvaltningsnivåene». I praksis betyr det at staten gjennom Direktoratet for e-helse, får myndighetsansvar til å godkjenne og gjennomføre e-helsetiltak som er av «nasjonal betydning». Aktører som planlegger e-helsetiltak med nasjonal betydning, må forelegge disse for Direktoratet som vurderer om de skal inngå i den nasjonale e-helseporteføljen.

Les mer.

Kilde: digi.no

Relatert informasjon:

​Innen 01.07 må landets kommuner svare Helse- og omsorgsdepartementet om de vil støtte det videre arbeidet med ny journalløsning for kommunehelsetjensten. 

Dagens Perspektiv 29.10:
Helsebyråd Robert Steen i Oslo kommune sier: – Vi har ikke fått svarene vi trengte.
Helseprosjektet Akson kan måtte gå videre uten Oslo som ser på andre løsninger.

Aftenposten 27.06:
Sp og Ap vil skrote gigantisk journalprosjekt for kommunene
Sp og Ap mener Stortinget bør si nei til å bruke opp mot 22 milliarder på et nytt journal- og samhandlingsprosjekt for helsevesenet i kommunene. En fersk kvalitetssikring advarer om «meget høy» risiko i planene.

Informasjon om Akson på ehelse.no