Akson er forprosjektet som skal gi felles kommunal pasientjournal og samhandlingsløsninger som knytter helse-Norge bedre sammen. Det skal i tillegg tilrettelegge for bedre samhandling med innbygger og de helsetjenesten må samhandle med. KS tok initiativ til diskusjon om veien videre for Akson da flere kommunale ledere var i Oslo for å delta på den nasjonale e-helsekonferansen eHin.

Les mer.

Kilde: KS