Administrasjon: Av latin: administratio brukes om å forestå, lede eller bestyre en organisasjon. Jeg vil i dette korte innlegget slå et slag for de som jobber med administrasjon. Ordet har som dere ser røtter i latin; å hjelpe, støtte eller ordne. Dvs. de kontoroppgavene som fungerer som et støtteapparat for organisasjonen.

Administrasjon kan kanskje høres kjedelig ut i forhold til innovasjon, utvikling og ledelse som vi hører så mye om for tiden. Hvis vi setter på et prefiks får vi f.eks. personaladministrasjon. Vi hører ikke så mye om de som driver med det. Det er derimot ikke sagt at administrasjon skal undervurderes. Jeg skal forklare hvorfor.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no