- Når du kommer ut fra rusbehandling, kan det godt hende du blir erklært frisk. Men du har mistet venner og nettverk. Det offentlige ordner med behandlingen din, med bolig og med jobb. Men det er få av de offentlige instansene som kan hjelpe folk til å gå tur, til å klippe plenen og til å gå på kino.

Det sier tromsøværingen Pål Berger, som nå er bosatt i Sandnes. Han er tidligere rusmisbruker og har jobbet med recovery i mange år. Han er en av ildsjelene bak «Fyll dagene»-arrangementet i Stavanger. Der forstod de at problemet ikke var mangelen på tilbud til de som kom ut fra rusbehandling, men at de manglet oversikt over tilbudene. «Fyll dagene» ble løsningen. Første gang de arrangerte «Fyll dagene»-messe i Stavanger i 2018 hadde de mer enn 50 utstillere og over 500 besøkende. Det kom både brukere, pårørende og folk fra behandlingsapparatet.

Les mer.

Kilde: ks.no