Arbeidstakarar som ofte opplever ein ubalanse mellom eigne kjensler og dei kjenslene som dei må vise i møte med menneske, har større risiko for å bli emosjonelt utmatta. Forsking viser at dei har ein høgare risiko for å bli sjukmelde og falle tidleg ut av arbeidslivet. Dei emosjonelle krava, som særleg mange av dei som jobbar i offentleg sektor møter i sitt daglege virke, er ein viktig del av det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no