Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjonbilde: Jonathan Borba

Målet er å forbedre pasientrettigheter og ventetidsregistrering

Samfunns- og tjenesteutvikling

Dagens pasientrettigheter fører til ulik behandling av pasienter og ulik forståelse av ventetid. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår nå en ny modell som forenkler pasientrettighetene og ventetidsregistreringen. Høringsfristen er satt til 15. april.

Illustrasjonsbilde: fauxels

IMDi: Tilskudd for 2020 lyst ut

Samfunns- og tjenesteutvikling

IMDi lyser ut elleve ulike tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Større pott til medfinansiering av digitaliseringsprosjekt

Innovasjon og digitalisering

Digitaliseringsdirektoratet deler ut 187,9 millionar til digitaliseringsprosjekt i 2020. Søknadsfrist: 20.02. Potten blir fordelt på små og mellomstore digitaliseringsprosjekt, og dei som støttar opp under målet om samanhengande tenester i digitaliseringsstrategien.

Illustrasjonsbilde: Fra nettsiden til Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

Sverige: Flere statlige servicekontor med nye tjenester utredes

Samfunns- og tjenesteutvikling

Den svenske regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede en mulig utvidelse de lokale statlige servicekontorene, som det i dag finnes 113 av og som tilsvarer våre NAV-kontor og skattemyndigheter. Regjeringen vil vite om også trafikkverket, politiet, lånekassen, namsfogden og eiendomsregistre kan plasseres i de statlige servicekontorene.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Regjeringen legger frem nasjonal strategi for kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

- For å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn i årene som kommer, må vi jobbe smartere og mer effektivt. Kunstig intelligens (KI) blir viktig for å få det til. Nå får vi et rammeverk for utviklingen og bruken av denne teknologien i Norge, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

KS mener forsøket med statlige omsorgstjenester ikke er bærekraftig.  Foto: Mostphotos

Statlige omsorgstjenester: Ikke bærekraftig forsøk

Samfunns- og tjenesteutvikling

Ny evalueringsrapport fra forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene er klar. - Det er urealistisk at en slik modell er bærekraftig i fremtiden, mener KS’ styreleder.

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og digitaliseringsminister Nikolai Astrup underskriver avtalen. Foto: KS

Fortsetter samarbeid om digital kompetanse

Innovasjon og digitalisering

Samarbeidsavtalen om Digihjelpen forlenges med to nye år, fra 2020-2021. Digihjelpen er et samarbeid mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ønske om å få flere på nett. Samarbeidet startet i 2016.

Trondheim og Nidelven med pakkhusene. Foto: Torbjørn Vinje

Servicekonferansen 2020: Kom med forslag!

Trondheim, 04.-06.11.20

Servicekonferansen 2020 arrangeres 04.-06.11 på Scandic Nidelven i Trondheim, med sosialt arrangement og landsmøte 4., og konferansedager 5. og 6.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Har du innspill til Stortingsmeldingen om boligsosial politikk?

Samfunns- og tjenesteutvikling

De aller fleste bor godt i Norge. Samtidig øker barnefattigdommen, og flere er vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne utviklingen vil regjeringen snu. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor startet arbeidet med den første stortingsmelding om boligsosial politikk. Boligsosial politikk handler om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet.

Inga Strümke, PhD i partikkelfysikk og AI-rådgiver i PwC. (Foto: Mona Hauglid)

Vi trenger en nasjonal strategi for datatilgang og retningslinjer for ansvarlig bruk av AI

Innovasjon og digitalisering

Vi skuler på Kina sitt overvåkningssamfunn med poengsystem som rangerer borgerne og sier at vi ikke vil utvikle kunstig intelligens på samme måte, men heller sette mennesket og personvern i sentrum. Likevel sliter vi med både å utvikle og produksjonssette egne løsninger, basert på norske data og lovgivning – fordi vi ikke er i stand til å navigere i lovverket.

Illustrasjonsbilde: Mose Photos

Hva vil vi bruke kunstig intelligens til?

Innovasjon og digitalisering

I disse dager legger regjeringen frem en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Bakteppet er at utviklingen av kunstig intelligens har skutt fart de siste årene. Samtlige stormakter sikter mot å bli ledende innen kunstig intelligens. Også i Norge er kunstig intelligens en del av hverdagen til de fleste - gjennom bruk av smarttelefoner, bruk av helseapper og søk på nettet.

Felles datakatalog. Illustrasjonsbilde: Brønnøysundregistrene.

Pålegger staten å registrere nye datasett i felles datakatalog

Innovasjon og digitalisering

– Digitalisering skal bidra til bedre offentlige tjenester, mer verdiskaping i privat sektor og en enklere hverdag for folk flest. Men da må vi forvalte, foredle, dele og tilgjengeliggjøre data. For å få fortgang i dette arbeidet, pålegger vi nå virksomhetene å registrere sine datasett i den nasjonale felleskatalogen, sier Nikolai Astrup, digitaliseringsminister.

Fra Stortingsgata i Oslo. Foto: Torbjørn Vinje

God jul og godt nytt år!

Samfunns- og tjenesteutvikling

God jul og godt nytt år ønskes alle medlemmer og abonnenter i årets siste nyhetsbrev. Forsøk å senke skuldrene de siste dagene før julehøytiden. Så høres vi igjen i 2020!

Fra handlingsplanens forside.

Regjeringens handlingsplan møter kritikk fra funksjonshemmedes organisasjoner

Samfunns- og tjenesteutvikling

"Regjeringens visjon er et samfunn der alle mennesker deltar og gis muligheten til å bidra i samfunnet", står det i forordets 1. setning i Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025. Planen er full av gode intensjoner, men møter likevel tildels sterk kritikk i en samlet uttalelse fra funksjonshemmedes organisasjoner. 

Illustrasjonsbilde: Monica Silvestre

Ny NAV-rapport: Her er prislappen på fremtidens velferdsstat

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan vil aldringen av befolkningen og andre befolkningsendringer utfordre velferdsstaten fram mot 2060? Det er temaet i en ny analyse fra NAV, som peker på at bærekraften er svært avhengig av hvilken utvikling vi får i befolkningen.
Nettkafé hos Ørland kommune  Foto: Ørland kommune

Digital kompetanse - erfaringer fra to veiledningstilbud i Trøndelag

Samfunns- og tjenesteutvikling

I Trøndelag fylke har nesten halvparten av kommunene et veiledningstilbud i digital kompetanse for innbyggerne. For de små kommunene er et samarbeid med fylkesbiblioteket og frivillige helt avgjørende for å kunne tilby et fast, varig veiledningstilbud.

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Brukerne og fagfolkene må være premissgivere for digitaliseringen

Innovasjon og digitalisering

Det er med et visst vemod Brønnøysundregistrene fra nyttår overleverer stafettpinnen til Digitaliseringsdirektoratet for å videreutvikle og forvalte Altinn og Felles datakatalog. Mine viktigste råd til det nye direktoratet er å jobbe nedenfra og opp – og å videreføre samarbeidskulturen.

- Flere av de nasjonale e-helseløsningene er ennå ikke er ferdig utviklet, og kan derfor ikke tas i bruk av kommunene. Det tilsier at lovforslaget bør vente, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Negative Space

KS støtter ikke regjeringens forslag til ny e-helselov

Innovasjon og digitalisering

- Regjeringens forslag til ny e-helselov er ikke godt nok utredet og bør ikke fremmes før nasjonale e-helseløsninger er ferdig utviklet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.
Illustrasjonsilde: Pixabay

Fremtidens forvaltning kan ikke baseres på gårsdagens løsninger. Om tillit til offentlig forvaltning

Samfunns- og tjenesteutvikling

I dette notatet fra Difi beskrives noen viktige forhold som kan påvirke tilliten til forvaltningen. Det gis også noen råd og anbefalinger til hva som kan være viktige grep for å bevare og bygge tillit til offentlige myndigheter og institusjoner fremover. Anbefalingene hviler på hovedbudskapene fra workshoper med eksterne miljøer og en rekke Difi-rapporter om forvaltningen.

Karianne Myrvold, kommunikasjons- og markedssjef i Trend Micro Norge. (Foto: Trend Micro / Skjalg Bøhmer Vold (pressefoto))

Nytt tiår og nye trusler. Dette kan vi forvente oss i 2020 og fremover

Bare i løpet av det siste året har trussellandskapet utviklet seg i en stadig mer kompleks og fragmentert retning. Samtidig har mange virksomheter undervurdert truslene. Det har stadig flere selskaper også fått merke på «kroppen». Dessverre tror jeg at disse tendensene også vil gjøre seg gjeldende i 2020 og fremover. Vi som jobber med IT-sikkerhet roper «ulv, ulv» stadig vekk, men i motsetning til Æsops fabel, mener vi faktisk alvor med det. Og det med god grunn.

Tofte innbyggertorg under planlegging. Foto: Asker kommune

Innbyggertorget skal bidra til "det gode liv"!

Samfunns- og tjenesteutvikling

Et Google-søk på innbyggertorg gir en del treff. Flere er under planlegging eller etablering. Hva er disse "torgene"? Er de et supplement til de kommunale servicekontorene/-torgene, vil de erstatte dem eller er det bare et nytt navn? Vi har tatt et dykk på nett for å få et begrep om hva dette handler om. Det er mange fellestrekk i de ulike kommunene, og her presenteres Askers ambisiøse vyer.

Inga Strümke, PhD i partikkelfysikk og AI-rådgiver i PwC og Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge. Foto: IKT Norge

Veien mot etisk og rettferdig kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

Kunstig intelligens (AI) berører områder som før har vært forbeholdt mennesker. Hvem bestemmer hva som er god bruk, og hva blir konsekvensen om ulike land besvarer dette spørsmålet forskjellig?

Illustrasjonsbilde: Husbanken

NAV: Tilskudd til sosiale entreprenører for 2020

Samfunns- og tjenesteutvikling

Sosiale entreprenører kan nå søke om tilskudd rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge for 2020. Søknadsfrist er 16.12.19.

Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay

Tillit er ikke tilfeldig fordelt

Samfunns- og tjenesteutvikling

- Innbyggerundersøkelsen viser at de fleste i Norge fortsatt har tillit til andre og til det offentlige. En gruppe skiller seg likevel ut i undersøkelsen. Det bør være av interesse for både forskere og forvaltning å bli bedre kjent med denne, skriver Simen Hustad, prosjektleder for innbyggerundersøkelsen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Negative Space

Nettvett - en trygg digital hverdag for alle

Innovasjon og digitalisering

Nettvett.no er et nettsted hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av blant annet e-post, chat og sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank, og beskyttelse mot angrep utenfra.

Illustrasjonsbilde. Foto: Canva Studio

Tolv prosjekter får 20 millioner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse

Innovasjon og digitalisering

NTNU, UiO, Nord Universitet, NHH, BI, Høgskolen Innlandet, Høyskolen Kristiania, Høgskulen på Vestlandet, Fagskolen Tinius Olsen og Norges Hotellhøgskole får støtte til å utvikle fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse i samarbeid med bedrifter og næringsliv. – Målet med kompetansereformen «Lære hele livet» er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Med disse prosjektene får næringslivet og ansatte et bedre tilpasset tilbud om videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Prisen Årets frivillighetskommune 2019 går til Flekkefjord kommune. Heder og ære også til kommunene Eid og Lier som var de øvrige finalistene i kåringen.  Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Flekkefjord er Årets frivillighetskommune 2019

Samfunns- og tjenesteutvikling

Prisen Årets frivillighetskommune går til Flekkefjord kommune. De mottar prisen for sitt systematiske arbeid for samspill mellom politikk og frivillighet. Heder og ære også til kommunene Eid og Lier som var de øvrige finalistene i kåringen.

Etikkprisen 2019 ble delt ut av eldre og folkehelseminister Sylvi Listhaug og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Kommunedirektør Erik Kjeldstadli sa at kommunen jobber systematisk og målrettet for at etikk skal bli en del av den kommunale ryggraden.

Bærum kommune vant Etikkprisen 2019

Samfunns- og tjenesteutvikling

Bærum kommune kan vise til et gjennomtenkt og helhetlig etikkarbeid, og er et godt eksempel for andre kommuner. Juryen påpeker at kommunen har jobbet systematisk med etikkarbeidet siden 2008, og i år ble de belønnet med Etikkprisen 2019 for sitt arbeid.

Utsnitt fra forsiden av Stortingsmelding nr 9 om kvalitet og pasientsikkerhet.

Bedre kvalitet og økt pasientsikkerhet

Samfunns- og tjenesteutvikling

For sjette året på rad legger regjeringen frem en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen oppsummerer status og utfordringer i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Åpenhet og oppmerksomhet om dette er grunnleggende for å skape pasientens helsetjeneste.

Geomatikk IKT i Trondheim har hatt jobben med å digitalisere byggesaksarkivene i Larvik kommune. Det har skjedd i tett samarbeid med virksomhetsleder Kolbjørn Hem og GIS-koordinator Odd Arne Bakke-Ludvigsen i Larvik kommune. Foto: KS

Tok i bruk maskinlæring for å digitalisere arkivet

Innovasjon og digitalisering

Snart er hele det historiske byggesaksarkivet i Larvik digitalisert. - Det gjør at vi i neste omgang kan tilby automatisk gjenfinning av relevante underlagsdokumenter i byggesøknader, sier Odd Arne Bakke-Ludviksen i Larvik kommune.

Foto: Bly

Prosjekter i Digifin-ordningen

Innovasjon og digitalisering

Jobber din kommune med et digitaliseringsprosjekt som kan være nyttig for flere? Digifin gir støtte til nasjonale prosjekter som gir innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag. Se hvilke prosjekter som har fått støtte eller er under vurdering.

Illustrasjonsbilde fra forsiden av regjeringens digitaliseringsstrategi.

Altinn + Brreg + Difi = Digitaliseringsdirektoratet

Innovasjon og digitalisering

Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) vert samla i eit nytt Digitaliseringsdirektorat frå 1.1.2020.

Illustrasjonsbilde. Utsnitt fra forsiden av OECD-rapport.

Dagens strukturer hindrer digitaliseringen av offentlig sektor

Innovasjon og digitalisering

Norge står i fare for å sakke akterut i den digitale utviklingen i offentlig sektor. Manglende mekanismer for koordinering og nødvendig lederskap til å følge opp vedtatte strategier er bekymringsfulle hindringer.

Engersand havn, 10 min fra Husbankens hovedkvarter i Drammen. Illustrasjon: engersandhavn.no

Nytt regelverk for lån fra Husbanken fra 1.1.2020

Samfunns- og tjenesteutvikling

Fra nyttår er regelverket for de fleste av Husbankens låneordninger samlet i én forskrift. Samlebetegnelsen grunnlån erstattes av lån til boligkvalitet, lån til utleieboliger til vanskeligstilte, lån til studentboliger og lån til barnehager.

Valgfri innloggingsmetode gjennom ID-porten.

Snart kan du bruke elektronisk ID på tvers av landegrensene i EU

Innovasjon og digitalisering

Det juridiske grunnlaget for at innbyggere og virksomheter skal kunne bruke sin egen eID til å logge seg på digitale tjenester i et hvilket som helst EU- eller EØS-land er nå på plass. Tilpasning av de tekniske løsningene er neste steg.

Fra venstre Stine Raaden (biblioteksjef) og Marianne Skog Eltvik (bibliotekar med IKT-ansvar) ved Kongsvinger bibliotek. Foto: Therese Neråsen/Agenda Kaupang

Dataveiledning i Kongsvinger kommune

Innovasjon og digitalisering

Biblioteket i Kongsvinger tilbyr innbyggerne en-til-en veiledning hver torsdag og en rekke kurs i grunnleggende digitale ferdigheter.

Illustrasjonsbilde. Foto: Serpstat

Starter arbeid med stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

Innovasjon og digitalisering

– Hver uke blir det produsert mer data enn det som ble produsert i løpet av hele det forrige årtusenet. Disse dataene kan danne grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, mer verdiskaping og flere arbeidsplasser. Hvis vi forvalter dataene riktig, kan datadrevet innovasjon bli en av de viktigste driverne for økonomisk vekst. Derfor skal vi lage en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

F.v.: Arve Føyen, Adv firma Føyen Thorkildsen; Nikolai Astrup, KMD; Christian Torp, DND; John Arve Risan, Norstella; Nina C. Mathiesen, DND; Trygve Skibeli, Norstella; Katarina de Brisis, KMD; Mette Bredengen, KMD – overrekkelse av dugnadsrapport til

Regjeringens digitaliseringstrategi kan strande i utdaterte lover

Innovasjon og digitalisering

Det er ikke mulig å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi med dagens lovverk. På dugnad har to organisasjoner sammen lagd et veikart for opprydding i paragrafjungelen som bremser digitaliseringen av Norge.

Illustrasjonsbilde. Foto: Mike Chai

I 2020 lanseres det nye Folkeregisteret

Innovasjon og digitalisering

Prosjektet modernisering av Folkeregisteret har endelig leveranse i 2020. Dagens system er foreldet, og forsinkelsene koster samfunnet betydelige summer hvert år. I nytt register vil tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder.

Illustrasjonsbilde innsyn i domsavgjørelser. Foto: domstol.no

Justiskomitéen: Rettsavgjørelser skal bli gratis tilgjengelig

Innovasjon og digitalisering

De fire regjeringspartiene ble i justiskomiteen på Stortinget tirsdag kveld enige om å gjøre alle rettsavgjørelser tilgjengelige for alle. Dette er oppreisning, sier Håkon Wium Lie, en av de to initiativtakerne bak Rettspraksis.no som tapte mot Lovdata i tre runder i retten. Lovdatas direktør mener imidlertid at prosjektet er helt urealistisk.

Leder av av Familievernutvalget, Line Henriette Holten, overleverte utvalgets utredning til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Regjeringen

Helhetlig vurdering av familievernet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Familievernet skal bli enda mer tilgjengelig dersom Familievernutvalgets innstilling tas til følge. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av familievernet, og har overlevert sin innstilling.