Et av de mest effektive verktøyene for å håndtere konflikter er språket ditt. Det skal vi komme nærmere inn på her. La oss først se på hva som karakteriserer en konflikt. Ifølge Center for Conflict Management er en konflikt «en uenighet som innebærer spenninger i og mellom mennesker». Derfor kan det godt hende at en konflikt er noe som bare én part kjenner til. Et annet premiss er at enhver konflikt i en gruppe er lederens ansvar. Dette gjelder uavhengig av om du er part i konflikten eller ikke.

Les mer.

Kilde: idebanken.org