Kovid har satt mye på vent

2020 ble på ingen måte det året vi hadde håpet på. Kovid19 har tatt oss, både globalt og nasjonalt, men kanskje mest sosialt. Jeg var ikke den største tilhengeren av at barn skulle bruke sosiale medier fra før. Nå ser jeg på mine egne barn og tenker at det er flaks at de har tilgang til både Snapchat, TikTok og Houseparty - akkurat i denne tiden. Det ville jeg aldri sagt i 2019. Jeg er også glad de har gode venner. Jeg tenker mye på de barna, unge og voksne som ikke har det. Vi taper på mange områder nå. Vi ser hverandre mindre, vi klemmer mindre og de som var sårbare og ensomme før, er kanskje enda mer sårbare og ensomme nå. Kovid har satt mye på vent. Re-bootet alt og vi vet at dette vil prege tiden fremover. For FOS er det intet unntak. Vi skal gjøre alt vi kan for å få hjulene i gang igjen.

Vi stiller opp for hverandre

Det er kanskje to områder som har tatt en positiv retning de siste månedene. Den ene er den der vi som samfunn igjen viser at vi stiller opp for hverandre og gjør vår jobb i dugnaden. Vi så det samme etter 22. juli. Det gir trygghet og god tro om at vi også denne gangen skal komme oss på beina igjen.

Økt fart på digitaliseringen

Det andre området er mer praktisk. Vi har vist at vi kan utnytte teknologi til å løse behov. Hastigheten vi har digitalisert på de siste månedene, har endelig vært oppe i den farten vi alltid har ønsket å se. Ja, da; noe har også gått for fort og det har vi lært av. Men uten tvil; vi har beveget oss fremover i et tempo vi aldri har sett tidligere.

Dere hjelper oss i å prioritere riktig

Og vi vil delta i den videre utviklingen. Kommunikasjon og utvikling går hånd i hånd og vi skal være pådriver for saker som er viktige for dere som er våre medlemmer og for velferdssamfunnet. Vi forsøker å engasjere oss så bredt vi kan og de ulike rollene vi besitter, gjør at det faller seg naturlig. Mennesker som møter hverandre, digitalt eller fysisk, er røttene i arbeidet vårt uansett om vi kommer fra operative eller strategiske roller. Vi er helt avhengig av innspill fra våre medlemmer og forsøker å ha en så åpen dialog med dere som mulig. Det hjelper oss i å prioritere de riktige sakene. Vi oppfordrer dere til å fortsette å ta kontakt med oss om deres viktige saker.

Servicekonferansen 2021, 3.-5.11 i Drammen

Servicekonferansen ble ikke så fysisk som vi hadde håpet i år, men en hybrid variant gikk fint det også. Vi krysser fingrene for at neste år vil åpne opp for større valgfrihet. Elvebyen Drammen med Quality Hotel River Station er stedet for konferansen 3.-5. november, og jeg håper på å se dere alle sammen. Vi gleder oss til vi er post-korona, men enn så lenge må vi jobbe sammen om det som er. Vi skal ikke tilbake, nå skal vi bare frem.

Jeg gleder meg til videre samarbeid!

Terese Olstad Bjerke, styreleder, Forum for offentlig service