Utfordringene, som den da ikke tar opp, er formidable. For det første, Norge er et sektor-organisert samfunn, der statsråden sitter på toppen av et embetsverk som forvalter sektorens lover og planer. Kompetanse og digitale systemer følger denne strukturen. For det andre, Staten er finansielt sterk, med velsmurte byråkratier, og et utall tilknyttede interessegrupper som gjerne målbærer en betydelig motstand mot selv små endringer. For det tredje, vi har bortimot verdens strengeste personvernlovgivning, som i utgangspunktet er sterkt imot å dele data.

Les mer.

Kilde: digi.no