Tekst: Arild Haraldsen, spaltist og kommentator hos Digi.no

Digitaliseringskonferansen hadde i år et heldigitalt format – et tydelig tegn på den digitale omstillingen vi alle har måttet gå gjennom. Temaet denne gangen var hvordan korona-krisen fikk både offentlig og privat sektor til å utvikle nye digitale løsninger på rekordtid. Nå er denne typen konferanse mer egnet til å gratulere hverandre for vel gjennomført arbeid, enn for noen dypere refleksjon over hvorfor en har lykkes, eller hvilke utfordringer en står overfor i fremtiden. Den sier mer om gjennomføringsviljen i form av en dugnadsånd, enn om behovet for systematisk å bygge en mer robust og langsiktig gjennomføringsevne for digital omstilling.

Les mer.

Kilde: digi.no